Varför både Björn Söder och hans kritiker har fel

Journalisten Niklas Orrenius gör något som blir allt mer ovanligt i svensk journalistik; genomarbetade reportage och djupa intervjuer. Hans intervju med Björn Söder i DN den fjortonde december, ”Den leende nationalismen” väckte omedelbart en väldig uppmärksamhet och snart var andra tidningar fulla med förenklade och direkt vilseledande referat om vad Björn Söder egentligen sa. I denna text vill jag problematisera Björn Söders uttalande utifrån Bertrand Russels princip att meningsmotståndare har rätt att bli kritiserade för det de faktiskt säger och att man bör angripa det klyftigaste de säger, inte det dummaste. Grodor kan falla ur allas munnar. Här kommer följaktligen framföras kritik mot Söder och Sd, men den som hoppas på anklagelser om fascism och rasism kan lika gärna sluta att läsa här och nu.

Så låt oss börja med var Björn Söder egentligen säger, enligt Niklas Orrenius intervju, godkänd av Björn Söder:

”De svenskar som har flera identiteter då? Du talar ju om att vi har människor från ’andra nationer’ boende i Sverige.

–Ja. Det finns exempelvis människor som tillhör den samiska eller den judiska nationen i Sverige.

Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?

–Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.

Komikern Soran Ismail brukar säga att han är 100 procent svensk och 100 procent kurd. Kan man inte vara det?

–Jag tror inte att man kan det, att tillhöra två nationer på det sättet. Däremot kan ju kurder vara svenska medborgare. Problemet är om det blir för många i Sverige som tillhör andra nationer.”

Av detta måste man dra slutsatsen att Björn Söder menar att man inte kan tillhöra ”den svenska nationen” i betydelsen ”det svenska folket” samtidigt som man är exempelvis jude eller same. Däremot kan man vara svensk medborgare, precis som en svensk kurd. Detta är i sig inget problem, men det kan bli det om dessa minoriteter blir för många. Detta säger Söder. Allt det andra som lästs in i hans uttalande kan vi lämna därhän.

En formlig flodvåg av kritik mötte Söder för detta uttalande. Tidningsartiklar, bloggar, facebook- och twitterkonton svämmade över av angrepp. Flera riksdagsmän gjorde dessutom Riksdagen till en privat lekstuga när de vägrade tilltala Söder som riksdagens talman.

Men det fanns andra röster också. Den samiske folkrättsexperten Mattias Åhrén deklarerade att Söder i princip har rätt:

”-Jag blir personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser, säger Mattias Åhrén.

Han menar att det i grund och botten är mer farligare argument att säga att samer är svenskar.

-Därför att det i leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner, menar Åhren.” (Sameradion 16 december 2014)

Jag mötte samma reaktion bland svenska judar jag talade med. Det är vanligt att svenska judar i stället för att använda det hebreiska ordet ”gojim” om ickejudar i stället använder ordet ”svenskar”. Av detta är ju slutsatsen att vi därmed inte själva räknar oss som svenskar uppenbar. Björn Söder deklarerade också på Facebook att flera judar och samer hört av sig till honom och sagt att han hade rätt.

Om Björn Söder har rätt eller fel är nu ingen enkel fråga, åtminstone inte om man vill diskutera den lugnt och sansat, genomtänkt och resonerande. Först och främst beror det givetvis på vad man räknar in i begreppet svenskhet. Jag anser att Björn Söder har fel och jag tänker här argumentera för att det handlar om en syn på svenskhet som har sina likheter med det nazistiska begreppet ”blut und boden”, men till skillnad från en del slagordsdebattörer menar jag att det inte alls beror på kopplingar mellan Sd och nazistisk lära. Snarare beror det på att identitet och svenskhet, nationalism och patriotism är så lite diskuterad i Sverige att det är lätt, när man söker förebilder, att gå vilse. Många har velat se Söders uttalande som ett bevis för att Sd har en väl genomtänkt ideologi i dessa frågor. Jag vill hävda att det snarare beror på att man inte tänkt tillräckligt, eftersom logiken haltar.

Låt oss börja med detta att man inte kan vara hundra procent kurd och hundra procent svensk på en gång. Rent matematiskt är Soran Ismails påstående en omöjlighet. Procent betyder hundradel och följaktligen kan man inte ha mer än hundra hundradelar. Om man tänker sig dessa hundra hundradelar delade mellan svenskt och kurdiskt, kan man vara till hälften svensk och till hälften kurd, men man kan inte vara hundra procent av båda delarna. Uppenbarligen är det så Björn Söder tänker. Och han är inte ensam. Så tänker de samer och judar som vill ge honom rätt. Men jag tänker inte så. Jag vill hävda att det är själva tankebilden som är felaktig.

I ett avseende kan vårt arv och vår identitet liknas med de hundra hundradelarna. Det är då vi talar om vårt genetiska arv och den identitet vi har från födelsen. Vi har en far och en mor. Vi kan vara till hälften lika fadern och till hälften modern, även om det är vanligt att vi tycker att vi liknar den ene mer än den andra. Den som har en kurdisk och en svensk förälder är följaktligen femtio procent kurdisk och femtio procent svensk.

Men i det ögonblick vi föds slutar detta matematiska sätt att se på vår identitet att fungera. Vi föds någonstans. Platsen där vi föds och växer upp har stor betydelse för vår identitet. Det är den eviga diskussionen om arv och miljö som börjar blanda sig i leken. Ett mycket tydligt exempel på det är språket vi talar. Jag känner en familj där föräldrarna talar bred västgötska, men där barnen talar lika bred göteborgska. Språket där hemma påverkade inte barnen. Skola och lekkamrater hade större betydelse. Och så är det nästan alltid för oss. Som ung hade jag en del judiska vänner med ett torftigt svenskt ordförråd, eftersom de kom från hem där båda föräldrarna talade jiddish. Men medan föräldrarna talade svenska med kraftig brytning, talade barnen på utpräglad göteborgska.

En del av oss söker medvetet vår identitet. Vi läser och får intryck den vägen. Vi ser oss omkring och suger i oss vad våra medmänniskor gör och tycker. En del ägnar sig åt hembygdsforskning, släktforskning, eller gillar att klä sig på ett visst sätt. Andra ägnar inte sin identitet många tankar, men det innebär inte att de därmed inte har en identitet. Många som emigrerat från sitt hemland blir först vid besök i det gamla hemlandet varse hur mycket de förändrats, hur det nya landet påverkat dem.

Alla har vi en identitet. En del har stark, andra svagare identitet. Identitet är därmed inte något vi kan mäta i procentsatser. Enbart den identitet som består i våra förfäder, våra föräldrars etnicitet, går att mäta. Därför är talet om att man inte kan vara hundra procent svensk och hundra procent kurd sanning enbart om man talar om blodsarvet. Och i det avseendet påminner alltså Björn Söders och andras resonemang om nazisternas tal om ”blut und boden”. Gör det dem till nazister? Givetvis inte. Sverigedemokraterna hävdar i stället att invandrare bör assimileras. De bör överge sin egen kultur och ta till sig den svenska kulturen. Och det är här tanken slirar. I just detta fall går det nämligen alldeles utmärkt att äta kakan och ha den kvar. Man behöver inte alls överge den egna kulturen för att ta till sig den svenska. I några fall, som man givetvis kan leta upp, blir det visserligen konflikter. Man kan exempelvis inte hålla kosher och äta julskinka, inte vara renskötare om man inte bor i Sameland och inte som god muslim dansa pardanser och ta sill och nubbe. Men det är i ytterst få fall såna konflikter verkligen uppstår. De flesta klarar att blanda de olika kulturerna. Mustafa Cans kärleksfyllda skildring av hur han som muslimskt invandrarbarn upplevde en skolavslutning i kyrkan, med ”Den blomstertid du kommer” som en jublande höjdpunkt och Leif Zerns skildring av hans pappas ortodoxt judiska liv med kräftskiva som årligen återkommande synd i ”Kaddish på motorcykel” är exempel på hur skilda identiteter kan mötas i en människas gestalt.

Och varför skulle det inte vara så? Ingen av oss är ju enbart svensk. Vi kan vara trädgårdsmästare och svenskar, frimärkssamlare och svenskar, gaisare och svenskar, värmlänningar och svenskar, västerviksbor och svenskar. Alla har vi en mängd olika identiteter samtidigt. Vi går ständigt in och ut ur olika identiteter beroende på sammanhang och omständigheter. Carl Bildt kallar sig ”hallänning, svensk, europé”. Det är kommatecken mellan de tre orden, inte ordet ”eller”. En del tycks tro att människan enbart har ett visst mått av kärlek, som måste fördelas mellan olika företeelser. Har man alltså kärlek till Kurdistan i ett visst mått inkräktar det på måttet av kärlek till Sverige. Men i andra avseenden är det ju så att vissa av oss är mer kärleksfulla än andra. Vissa föräldrar kan ha ett enda barn, som inte får särskilt mycket kärlek, medan andra har många barn som ändå blir mer kärleksfullt behandlade.

I slutet av 1700-talet var det populärt att kalla sig kosmopolit och det fanns de som menade att den kosmopolitiska kärleken till hela världen skulle vara inkräktande på den nationella självkänslan. I tidskriften med det tidstypiska namnet ”Der Kosmopolit” protesterade 1797 en prost von Müller från Schwerin mot den tanken. Han skrev:

”Kärleken till mänskligheten i sin helhet är precis lika förenlig med kärleken till ens land som kärleken till ens land är förenlig med kärleken till ens vänner och ens hustru”.

Jag vill därför hävda att man kan vara jude och svensk eller same och svensk. Samer och judar har samisk eller judisk indentitet, men samtidigt kan vi ha en lika stark svensk identitet. Att både judar och samer ibland talar om ickejudar eller ickesamer som ”svenskar” är ett sätt att tala, att skilja på ”vi och dom”. Men det innebär inte att vi inte skulle vara svenskar för den sakens skull. Precis som vi ibland behöver träna oss för att bli mer kärleksfulla, att få större empati – det finns mycket forskning om vår hjärnas funktioner som visar att sån träning är möjlig – kan vi träna oss att älska vårt land lika mycket som vi älskar våra andra identiteter.

Men det är lätt hänt att vi glömmer detta. Vår tids samhällsdebatt handlar sällan om kärlek. Oftast handlar det mera om hat. Och vi påverkas av samhällsklimatet.

1817 fick Erik Gustaf Geijer en vacker gåva i form av ett dryckeshorn i drivet silver med ingraverade bilder ur den nordiska mytologin från värmländska studenter i Uppsala. Han gladdes över gåvan, men den inspirerade honom också att säga ifrån att det kunde bli för mycket av det goda. I Göthiska förbundets tidskrift ”Iduna” skrev han en artikel där han i bombastiska ordalag hyllade vårt fornnordiska arv, men påminde samtidigt om att vi inte enbart behöver bejaka det arvet. Vi har också arv från antikens grekiska och romerska filosofi och från Bibelns judisk-kristna filosofi. Detta fick Pehr Henrik Ling att gå i taket. Han anmälde sitt utträde ur Göthiska förbundet, skyllande på att han hade för mycket att göra och på klen hälsa. Men till en som frågade honom om den verkliga orsaken lär han ha sagt:

”Skulle min herre t. ex. vilja förblifva medlem af en kristelig församling, om någon der uppstode och med allmänt bifall förnekade vår herre Christus.”

Skillnaden mellan Geijers syn, där han både bejakade det typiskt svenska och det allmäneuropeiska kulturarvet, och Lings syn, där svenskheten exkluderade allt annat, kan ses som två tankemönster som då och då möts i svensk tradition. Åttio år senare, i kalendern ”Vintergatan” för 1897, möttes de igen på ett ovanligt iögonenfallande sätt. Där skriver nämligen Harald Hjärne en text där han hyllar arvet efter Karl den tolfte och angriper historiker som förklenar hjältekonungens insats. Några sidor längre fram skriver Ellen Key ett öppet brev till Verner von Heidenstam under rubriken ”Patriotism” där hon varnar för att Heidenstam lockats att inta en exkluderande syn på svenskhet som hon inte känner igen från hans ungdomsdiktning. Hon hävdar att man kan ha en patriotisk stolthet över Sverige, som alls inte behöver utesluta kärlek till ickesvensk kultur. Några år senare skulle Key hålla en serie föredrag som hon titulerade ”Svensk eller storsvensk patriotism”.

Harald Hjärnes dyrkan av Karl den tolfte känner vi igen från 1900-talets yttersta högers kransnedläggelser och demonstrationer för Gustaf II Adolf och Karl den tolfte. Ellen Keys mera måttliga patriotism – hon skilde på begreppen patriotism och nationalism – kom att tas upp av Per Albin Hansson och flera andra socialdemokratiska politiker. De blev en del av hans folkhemsvision, där han införde hurrarop till ”fosterlandet” på socialdemokratiska möten och där han titulerade sin valbroschyr 1926 ”Sverge åt svenskarna – svenskarna åt Sverge!” Men med tiden kom den formen av patriotism att försvinna. En yngre generation socialdemokrater kom – inspirerade av uppsalafilosofen Axel Hägerström – att se patriotism som en del av det gamla som skulle bort, för att bereda plats för en modernare, ”rationellt” samhälle. Och en ännu senare tid kom att se detta ”rationella” samhälle – med avarter som tvångssteriliseringar och social ingenjörskonst – som symbolen för just Folkhemmet. Sånt fanns det ingen anledning att vara patriotiskt stolt över. Kvar blev alltså högerns form av nationalism, medan vänsterns patriotism löstes upp i värderelativism och inbillningen att patriotism var något fult som borde bekämpas.

Men så behöver man inte se på saker och ting. Amos Oz menar i ”Hur man botar en fanatiker” att det bästa medlet mot fanatisk nationalism är måttlig nationalism. Och den amerikanske uttalat socialistiske filosofen Richard Rorty inledde 1997 en serie föreläsningar vid Harvard University med att slå fast:

-Nationell stolthet är för länder var självkänsla är för individer: en nödvändig förutsättning för självförbättring. För mycket nationell stolthet kan åstadkomma krigiskhet och imperialism, precis som överdriven självkänsla kan leda till arrogans. Men precis som för lite självkänsla gör det svårt för en människa att visa civilkurage, omöjliggör otillräcklig nationalstolthet energisk och effektiv debatt om nationell politik. Känslomässigt engagemang i ens land – känslor av stark skam eller glödande stolthet väckt av olika delar av dess historia och nutida politik – är nödvändigt om politiska överläggningar skall bli idérika och produktiva. Såna överläggningar kommer förmodligen inte att ske om inte stolthet överväger skam.DSCF5280

Andra politiska partier bör alltså inte begå misstaget att tro att bara därför att Sverigedemokraterna kallar sig ”Sverigevänner” har det blivit något som är fel eller fult. Och de Sverigedemokrater som söker inspiration i äldre svenska texter om patriotism behöver inte för den sakens skull hamna hos Harald Hjärnes och hans kollegors chauvinistiska ”storsvenska” nationalism. Det finns en annan tradition, från Geijers och Ellen Keys dagar, en form av patriotism med mänskligare drag. Och eftersom små gester är ett mycket svenskt drag, är det en form av nationalkänsla som passar oss bättre.

Annonser

15 reaktioner på ”Varför både Björn Söder och hans kritiker har fel

 1. Ping: Skippa epiteten och poserandet. Bryt istället dålig politik mot bättre politik! | Brix Ski Blog

 2. Ping: Respektera ert uppdrag! Sluta trixa – börja förhandla i sakpolitiken! | Brix Ski Blog

 3. Bra text! Har dock en liten (eller rättare sagt stor) rörande Harald Hjärne. Hjärne är inte alls den representant för storsvenskhet du här gör honom till. Tvärtom!

  Hans ”liberala” nationalism var öppen gentemot det europeiska (en del av den till och med) och mot hela mänskligheten. Mycket av hans historieskrivning syftande också till att placera det svenska i sin europeiska kontext. Att vi skulle se vår plats i ett större sammanhang.

  Han var också direkt anti-chauvinistisk. Till exempel var han grymt förargad över boernas agerande mot afrikanerna och ville inte sluta upp bakom Tyskland under WWI.

  • Intressant vad du skriver, Erik! Berätta gärna mer, var Hjärne skriver detta.

   • Om Hjärne är tyvärr allt för lite skrivet men det finns en hyfsad introduktion i form av Nils Elvanders doktorsavhandling (Harald Hjärne och konservatismen). Som också tar upp denna konflikt mellan Hjärnes liberala och Kjellens radikala nationalism.

    För Hjärnes syn på boerkriget finns utgivet i bokform i form av ”Engelsk imperialism och parlamentarism”. Det är ett uppsättning artiklar skrivna under boerkriget sammanställda av Gustaf Stridsberg 1940. Utgivningen var en del av Stridsbergs anti-nazistiska arbete (inom Tisdagsklubben). Målet var att så att säga rycka nationalismen ifrån nazisterna genom att påminna om att sann nationalism innebar att alla folk skulle få styra sig själva inte läggas som slavar under ”herrefolk” (som boerna såg sig som).
    Gunnar Heckscher använde på samma sätt Hjärna under 30-talet för att försöka styra tillbaka högerungdomen ifrån de som inspirerats av fascismen (SNU/SNF). Detta finns återgivet i Tommy Möllers Mellan ljusblå och mörkblå och där lyfts fram att Heckscher använde följande citat ifrån Hjärne:

    (D)e fosterländska minnena väcka vår samkänsla med detta folk i dess föregångna släkten (…) Men samma minnen förbinda oss ej med vårt eget folk allenast, utan med mänskligheten i det hela, med alla folk, som våra fäder mött i ömsesidigt arbete, av viken art arbetet än månde ha varit. Ty dessa minnen skilja oss ingalunda, om de rätt fattas och tolkas, i fientliga människohopar. De lägga den kortaste och den tryggaste bryggan från det ena folket till det andra. Innan ett folk är medvetet om sig självt, lönar det icke dess möda att söka begripa andra. Och för att förstå och akta de andra folkens egendomliga väsen måste vi träda i samfärdsel med dem.

   • Stort tack, Erik, för din givande och lärda kommentar.

 4. En lysande text med det mest tänkvärda innehåll jag sett på länge. Hälsokost för det av en skrikig, klyschig debatt förtröttade sinnet.

 5. Mycket bra och lärorik text/Lennart Fogelklou

 6. Såhär alldeles inpå (länkades från Twitter nyss): Du skriver att ”Vi kan vara … värmlänningar och svenskar”. Eller, som i mitt fall, dalkarl (närmare bestämt ”rumpmas”) och svensk. Klart man känner en viss stolthet över att just dalkarlarna hjälpte Gustaf Vasa mot dansken — och därmed gjorde Sverige svenskt i stället för danskt — och över att de därefter ett par gånger var bland de första att tåga söderut till rikets försvar. Men också över att de efter det gjorde uppror mot Gustaf när han chockhöjde skatterna och på andra sätt blev alltför despotisk, och därmed försökte bevara alla svenskars frihet från tyranni. (Inte för att det just hjälpte, men de försökte i alla fall.) Och över att samma drag av i grunden medborgerlig uppstudsighet överlevde i århundraden, odödliggjort i korpral Giftigs uttalande om Orsa kompani och kommentaren till, prins Bertil var det väl, att ”här säger vi Du till alla utom dig och bror din”. Så hur skulle det inte vara förenligt med svenskhet att vara dalkarl?!? (Att vara dalkarl gör en ju enligt det synsättet kanske rentav _mer_ svensk än att inte vara det!)

  Och då undrar man ju om Björn Söder vill påstå att man inte kan vara hundra procent dalkarl och hundra procent svensk samtidigt? Och kan dalkarlar vara ”tvåhundra procent” någonting så kan väl andra. Hundra procent same plus hundra procent svensk gör hundra procent människa; hundra procent iranier plus hundra procent svensk likaså.

  • Självklart har Dalarnas befolkning särskilt stor anledning att vara både lokalpatrioter och svenska nationalister eftersom ni startade uppbrottet från det dansk-tyska unionsförtrycket. Tyvärr är det mycket få som känner till monumentet vid Brunbäck, där förtryckarnas armé slogs tillbaka….Att min egen mormors släkt var bergsmän i Söderbärke med omnejd ger mig personligen en hälsosam historisk förankring men jag är någor tvivlande till påståendet att en person kan ha två olika nationella identiteter – helt enkelt därför att om ens fosterland blir hotat så måste man vara beredd att offra sitt liv för detta och det är en ytterst allvarlig fråga. Å andra sidan har vi svenskar som riskerar sina liv under FN-flaggan men det är inte riktigt samma sak som att kämpa för en helt annan stat, FN-uppdragen får snarare ses som en förlängning av vårt nationella intresse.

   • Den nationella identiteten är mycket stark och just det du påpekar, att många är villiga att dö för nationen, visar ju det. Men visst kan man vara både dalkarl och svensk på samma gång! Dalkarlsidentiteten handlar ju inte om en nationell identitet. Därför kan man också vara same och svensk eller jude och svensk. Det är bara i det ena fallet, det svenska, det handlar om en nationell identitet.

 7. Lika trevligt som ovanligt med någon som faktiskt vill komma med ett inlägg i sakfrågan istället för personangrepp på meningsmotståndaren. Undrar dock om Söder verkligen sagt någon som tyder på att ha utesluter komplexa och sammansatta identiteter; utöver att han inte tror på 200 % nationstillhörighet.

  Jag tror att det är väldigt viktigt att vi kan diskutera de här frågorna på ett konstruktivt och sansat sätt. Det är det enda sättet att läka ihop samhället och förhandla fram en nytt samhällkrontrakt som kan hantera den multikulturella verklighet vi lever i.

  Men det är långt dit.

 8. Tänk att du rätar ut alla dessa frågetecken jämt
  O ständigt ,,, Stort tack

 9. Hej igen Dan Korn! Ja vi verkar vara överens om att många människor har olika lager av kulturella/etniska identiteter, men att det knappast fungerar i längden att ha mer än en nationell lojalitet kopplad till politiskt självständiga stater/nationer. Än värre är det om en av dessa identiteter avser territorier och folk som startat väpnade inbördeskrig, som t ex kurderna. Svenska staten kan knappast acceptera att svenska medborgare deltar i inbördeskrig i Turkiet. Sedan kan man ha förståelse för deras krav på språkliga och andra rättigheter som minoritetsfolk. Samma sak gäller kataloniernas identitet, de är förvisso spanska medborgare men de flesta av dem vill nog inte bli kallade spanjorer, precis som många renskötande samer helt öppet säger att de inte ser sig som svenskar, utan enbart som svenska medborgare. Det största problemet här är ju att svenska språket har samma ord för etnisk svensk som för den som endast ser sig som svensk medborgare och att detta faktum tyvärr allt för ofta utnyttjas för att avsiktligt smutskasta oss alla som vill föra en seriös diskussion. Trevlig sommar och HEJA Sverige i fotbollsVM!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s