Rekord i slöhet

Min blogg har fungerat utmärkt som ett fönster för omvärlden. Många hör av sig med e-brev och har uppenbarligen fått min adress via bloggen. Det är trevligt. Men bloggaren är ju inte så där särdeles aktiv. För snart två år sen skrev jag att jag skulle bli mera flitig. Det är nog bäst att inte ge några såna utfästelser denna gång.

Slöheten har dock haft sina orsaker. Sen 2008 har jag ägnat all ledig tid åt ett helt nytt projekt, långt från västgötska obygder. Jag kände då att jag sagt mitt när det gäller dokumentation av gamla ställen där tiden stått stilla. Visserligen vet jag att jag har en trogen läsarskara, men min självkritik sa mig att man inte kan upprepa temat gammal gubbe i fallfärdig stuga hur många gånger som helst.

Av en ren tillfällighet kom jag över ett exemplar av Karl-Erik Kejnes bok ”Om dessa tiga” från 1950. Sen dess har jag ägnat all ledig tid åt att utforska 1950-talets stora rättsröteaffärer, främst Kejne- och Haijbyaffärerna. Resultatet har blivit ett manuskript på nära nio hundra sidor, som nu är antaget och klart för utgivning. Boken lär komma ut nästa vår.

Annonser