”Halvherren” och de rasistiska strukturerna

Detta är ett kapitel ur en kommande bok om ”svenskhet” som jag just nu sliter med.

Debatten om rasistiska strukturer som utkämpats de senaste åren fick mig att försöka sätta mig in i bakgrunden till det envisa talet om strukturell rasism. Jag har läst, jag har frågat och blivit förvånad över hur begreppet plötsligt börjat användas, utan att särskilt många användare verkar vara klara över begreppets ursprung. Men ett ursprung har det givetvis, även om många numera använder det så slentrianmässigt att det verkar som om de trodde att strukturerna existerar i sinnevärlden, att man kanske kan få syn på en struktur i ett gathörn någonstans.

Och där vill jag invända. Talet om rasistiska eller sociala konstruktioner eller strukturer är beskrivningar av verkligheten. De kan liknas vid en karta. Men någonstans på vägen, från de franska postmodernistiska konstruktivisterna, exempelvis Pierre Bourdieu och Michel Foucault, via queerteoriernas förgrundsgestalt Judith Butler, till svenska akademiker av skilda skolor, till svenska politiker – exempelvis Mona Sahlin – har tankarna skärpts, så att de kommit att likna en sorts fundamentalism. När svenska debattörer i dag exempelvis skriver om “maktstrukturer” är det underförstått att det handlar om en förtryckande makt och maktstrukturerna beskrivs som låsta. Men när man läser Foucault, som skrivit mycket om maktstrukturer, påpekar han ofta och ständigt att makten inte behöver vara förtryckande och att makten, exempelvis i ett äktenskap eller annat förhållande, ständigt skiftar.

När Bourdieu skriver om det han kallar kulturella fält gör han också hela tiden klart att vi måste konstruera dessa fält, för att förstå maktstrukturerna, för att få ett synsätt, en bild, av olika samhällsförhållanden. Vi konstruerar alltså beskrivningar av verkligheten. När Bourdieu gör detta exempelvis i musikens värld, skapar han hierarkier – en sorts motsvarighet till andras maktstrukturer – där finkultur som opera intar en högre plats i hierarkin än varietéartister och gatumusikanter, därför att publiken befinner sig på en högre plats i samhällets hierarki.
Man kan kalla det konstruktioner, fält, hierarkier eller strukturer. De är kartbilder av verkligheten. De är inte verkligheten. Det finns nämligen alltid pusselbitar som inte passar in. Och just därför är det livsfarligt att göra som översten i den gamla skämtteckningen, som sa att när kartan inte överensstämmer med naturen, är det kartan som gäller.

Min morfars far, Edvard Eriksson (1866-1939), var en sån där pusselbit som inte passade in. Han var en typisk proletär, oäkta son till en piga, måleriarbetare och bosatt i Göteborgs arbetarstadsdelar, under de sista årtiondena av sitt liv i en lägenhet i ett landshövdingehus i Olskroken. Men när min mormor berättade om sin svärfar var det inte bara det hon berättade. Hon berättade också om hans musikintresse, hur han kunde operaarior utantill, hur han särskilt älskade operetten Boccaccio. Hans musiksmak passade inte ihop med hans plats på den sociala rangskalan. Han passade inte in i Bourdieus kulturella fält och inte heller i sin samtid. På hans tid kallades en proletär med smak för de högre ståndens kultur för en “halvherre”. Halvherrar ansågs rent av vara farliga. När folkskolan infördes i Sverige fanns det ett stort motstånd från bland annat präster och adelsmän – “Ydredrotten” L F Rääf är ett känt exempel – som var rädda för hur framtiden skulle se ut, med “halvbildade” allmogebarn. Samma motstånd fanns mot järnvägen. Folk skulle ge sig ut på resa och resultatet skulle bli att landet skulle översvämmas av halvherrar.

Rädslan för halvherrar ter sig som mycket främmande för vårt sätt att se. Men jag undrar om det är så främmande. Begrepp och sammanhang har förändrats. Men det finns en ovilja att se att människor som sticker utanför de sociala strukturerna är såpass vanliga, att man måste vara mycket försiktig med att benhårt tro på för evigt fastlagda strukturer.

Enligt tanken om samhället som genomsyrat av rasistiska strukturer är det vita som förtrycker folk av annan kulör. Det är också de vita som är rasister. När denna enkla kartskiss inte stämmer med den komplicerade verkligheten, är det många som försöker låtsas att det är kartan som gäller. När en svart man oprovocerat blir svårt misshandlad av ett gäng muslimer i Malmö, framför ögonen på sin bebis, får svenska journalister påtagliga problem med att uttrycka sig. Bit för bit avslöjas verkligheten för läsarna, eftersom journalisterna ängsligt sneglar på vad andra redan skrivit, för att inte just deras text skall uppfattas som rasistisk.

Vad de inte inser är att det är de själva som agerar som rasister. Utan att själva vara medvetna om det – det får vi hoppas i varje fall – delar de in människorna i svenskar och utlänningar. Det är svenskarna som förtrycker utlänningar enligt de rasistiska strukturerna. Därför kan inte utlänningar vara rasister. De är ju de förtryckta, de som utsätts för rasism! Journalisterna ser utlänningar som en enda grupp. Att detta inte är en enhetlig grupp utan i själva verket består av en mängd olika grupper och framför allt individer, där folk kan vara minst lika rasistiska, det har många en oförmåga att se.

Har jag med detta resonemang lyckats bevisa att det i själva verket är de som talar om rasistiska strukturer som är de verkliga rasisterna? Nej. Vad det handlar om är ett slentrianmässigt tänkande – eller kanske rättare brist på tänkande – som är mänskligt och förståeligt. Det är rasistiskt, men jag ser inte utövarna som rasister, eftersom det sker av omedvetenhet och inte av rasistisk övertygelse.

På samma sätt vill jag med välvilja tolka de svenskar av invandrarbakgrund som anser att just de har rätt att uttala sig om rasism, medan vita svenskar inte har det. De talar om rasistiska strukturer, inte som en beskrivande teori, utan som ett faktum. En grupp startade i januari 2014 det antirasistiska nätforumet “Rummet”, där endast icke vita som själva upplevt rasism får vara med och – som radions Anna Hernek uttryckte det i P1-morgon den nionde januari – “alla är överens om att den strukturella rasismen existerar i Sverige”. I det manifest grundarna skrivit talas det om att “utestänga de vita kropparna” eftersom “det tär att alltid vara en villkorad del av det samhälleliga viet, det är nedbrytande att alltid vara med på nåder”. Det är givetvis djupt beklagligt att människor känner det på det viset. Men är det verkligen en sann bild av Sverige i dag? Jag kommer att tänka på Michel Foucaults ord:

”Vi har åtminstone uppfunnit en ny njutning: avnjutandet av sanningen om njutningen, njutningen att känna till den, att avslöja den, att beskriva den, att fånga och fängsla andra genom den”.

Foucault skriver detta apropå vetenskap om sexualitet i första delen av hans bok “Sexualitetens historia”, men jag tycker att det är relevant även i detta sammanhang. Det är lätt att känna en njutning i att ingå i en gemenskap – och inget fel i det! – men om gemenskapen bygger på en förljugen verklighetsuppfattning, är det inget som bidrar till ett bättre samhälle.

Rasism är ett vi mot dom-tänkande. Och om man samlas som icke vita antirasister i grupp, blir det också ett vi mot dom-tänkande. Antirasisten blir rasistisk i handling och tanke. Men åtminstone tills jag blir överbevisad om motsatsen föredrar jag att tro att det handlar om brist på djupare tanke, snarare än verklig rasism.

Om allt som egentligen handlar om bedömande och inte fördömande, om allt slentrianmässigt grupptänkande kallas rasism, vad skall vi då kalla de som högljutt deklarerar den vita rasens överhöghet, de som vill kasta ut alla utlänningar, de som misshandlar människor med “fel” hudfärg?

Det finns givetvis gott om verklig rasism i Sverige, men det finns också något mer. Det finns en motvilja mot det främmande, mot det annorlunda. Det är inte det samma som rasism. Sverige är i stället ett land med påfallande lite rasism. Sverige är landet som gjort mer för att motverka rasism och rasismens skadeverkningar än de flesta andra länder.

Annonser

6 reaktioner på ””Halvherren” och de rasistiska strukturerna

 1. Utmärkt analys. Jag ser fram mot den vidare diskussionen.

 2. Mycket intressant resonemang. Det ska jag tänka vidare på.

 3. Hej. Jag anser också att de vanligaste avskiljande som oftast dyker upp är det sk. 08-hatet .Eftersom jag rest runt i vårt avlånga land. Så möter jag ofta hur många människor är tvärsäkra på stockholmare är. Ibland får jag känslan att vi är ett glesbefolkat landet. Och vanan att ta emot nya tankar och att avika från det gängse tänkesätt. Det har jag mött dels i olika delar av landet. Samtidigt har människor som flyttat till Stockholm uppgett som orsak till att de kände sig stoppade i sin utveckling.

 4. Jag ser verkligen fram emot din nya bok!

  Tror att mycket här bottnar i att vi har blivit ett väldigt selekterande folk
  och att det har sin grund i en stark, uppifrån kommande åsiktsrasism.
  Dessutom är vi duktiga på att kategorisera, föra statistik, dokumentera och stigmatisera.
  (“Judestjärnan” i passet var en svensk uppfinning vill jag minnas!)
  Svenskar, utlandsfödda svenskar, svenskar med invandrarbakgrund , svenskar med utlandsfödda föräldrar, svenskar med en utlandsfödd förälder. Välutbildade, lågutbildade, höginkomsttagare, låginkomsttagare osv. Lägg därtill det svenskaste av allt!
  Kravet på konsus i nästan alla sammanhang .
  Via tredje stadsmakten, får vi veta vad som är den “rätta” (önskvärda) åsikten i olika frågor. Bra exempel är Eu-inträdet, vargfrågan, flykting och invandrar mottagandet!
  Det kommer också alltid snabba besked via statistiken om vem som tycker vad. Förvånansvärt ofta om inte alltid, är det dom högutbildade, höginkomsttagarna i storstäderna som hyser de ”rätta” åsikterna. medans de lågutbildade dummingarna på landet tycker “fel”.
  Vi matats ständigt med info om att högutbildade, boende i storstäderna, inte bara har högre inkomst de har också bättre hälsa, är smalare, motionerar mer, har bättre tänder, mm.
  Medans dummingarna på landet är fattiga, har feta barn, röker, är EU motståndare, vargmotståndare, ulandsfödda, röstar på SD.
  Vem vill ha “fel” åsikt, bli sedd över axeln och kategoriserad enligt ovanstående nedsättande epitet?
  Nej, kartan stämmer inte med verkligheten, men nog är det kartan som gäller i Sverige!

 5. Jag önskar jag kunde formulera mig så väl som du gör Dan men för mig är detta mycket snåriga frågor som mest påminner om ett väl hoptrasslat nystan.
  Min bakgrund är enkel. Svenska släktingar bak till 1200-tal men också en kulturell trygghet som gör att jag rör mig ganska fritt i det mångkulturella Sverige. Oavsett bakgrund eller religion hos dem jag möter.
  Den verkliga rasismen finns i all grupper. Jag har mött enskilda judiska män som hatar muslimer. Jag har mött muslimer som föraktar judar och jag har mött kristna som avskyr allt som finns söder om Alperna.
  Vad alla dessa har gemensamt, är okunskap. Känner man inga muslimer så är man rädd för dem.
  Och detta sprids vidare i ett samhälle där det är lättare för ”Clas” och ”Kurt” att komma på anställningsintervju, än för Mohammed eller Ahmed.
  Fast, för att knyta an till postmodernismen, jag föredrar att tänka på det som ett rasistiskt paradigm, i stället för strukturell rasism.
  Det är också därför jag alltmer omfamnar det utvidgade begreppet feminism som inkluderar alla grupper (inte bara kvinnor) som lever under förtryck.

  F.ö. kan jag mycket väl identifiera mig i begreppet ”halvherrar”.

  Och samtidigt, som Alexander Pope sa: ”A little learning is a dang’rous thing; Drink deep, or taste not the Pierian spring”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s